Miałeś wypadek?

Zadzwoń do Nas
503 024 362

Kancelaria – Odszkodowania – Doradztwo


Gdy dojdzie do wypadku drogowego podstawową kwestią jest więc  sprawdzenie czy sprawca posiada ubezpieczenie i w jakim zakładzie ubezpieczeń zostało ono zawarte. Należy ustalić:


Jeżeli w  wypadku nie było osób rannych nie ma obowiązku wzywania policji.
Obaj uczestnicy kolizji mogą przygotować dokumenty, na podstawie których będzie można ubiegać się o odszkodowanie.

Sprawca wypadku powinien  napisać oświadczenie, w którym przyznaje się do spowodowania wypadku.
Można również poprzestać na wypełnieniu standardowego formularza (oświadczenia).

Jeżeli jest taka możliwość, warto również zrobić zdjęcia uszkodzonych pojazdów zaraz po wypadku. Będzie to bardzo pomocne podczas analizowania sprawy przez  zakład ubezpieczeń. Będzie to również dodatkowym dowodem zarówno okoliczności wypadku, jak również zakresu uszkodzeń, które powstały w jego  wyniku. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych uruchomione  jest wtedy, gdy poszkodowany  zgłosi się do zakładu ubezpieczeń.

PAMIĘTAJ !
Należy gromadzić wszelkie dokumenty związane z wydatkami poniesionymi na leczenie od chwili wypadku do zakończenia leczenia.(paragony, faktury VAT, rachunki za leczenie, rehabilitację itp.)