Miałeś wypadek?

Zadzwoń do Nas
503 024 362

Kancelaria – Odszkodowania – Doradztwo


Poszkodowany może w granicach odpowiedzialności cywilnej sprawcy (współsprawcy) ubiegać się o wypłatę:
 


W niektórych sytuacjach, na podstawie art. 362 Kodeksu Cywilnego kwota wypłacana przez zakład ubezpieczeń może być zmniejszona. Dotyczy to sytuacji, gdy sam poszkodowany przyczynił się do zaistnienia wypadku lub do rozmiaru szkody.