Miałeś wypadek?

Zadzwoń do Nas
503 024 362

Windykacja wierzytelności:


PŁATNE PO ODZYSKANIU DŁUGU !

Prowizja uzależniona od charakteru wierzytelności, przeterminowania i wysokości dochodzonej kwoty.


WYWIAD GOSPODARCZY

Sprawdzanie wiarygodności kontrahenta czy w stosunku do niego prowadzone są postępowania sądowe i komornicze, czy posiada zarejestrowane na siebie ruchomości (np. samochody) i nieruchomości, które mogą stanowić zabezpieczenie ewentualnych przyszłych zobowiązań.